Kan posten kreve flytting av postkasse

Kan posten kreve flytting av postkasse? – kjaptforklart

Du kan benytte skjema for flytting av postkasse for å søke om dette. Posten kan kreve fremlagt dokumentasjon for bevegelseshemningen, herunder legeerklæring …

Ja, det kan posten kreve flytting av postkasse. I henhold til Postloven § 3-3 er det posten som bestemmer hvor postkassen skal plasseres. Dette gjelder både

Plassering av postkasser – Posten

Plassering av postkasser

23. mar. 2021 — Postkasser og postkassestativer er privat eiendom som eiere bekoster, og postkasseeiere kan derfor ikke direkte pålegges å flytte postkasser …

For at brev og pakker skal komme frem, er det viktig med riktig plassering av postkassen. Merk postkassen din på en tydelig måte med et godt skilt.

Plassering av postkasser – Nkom

2. mar. 2018 — – Plassering av postkasser bestemmes i Lov om posttjenester og Forskrift om post. Der er bestemmelsene slik at beboere i tettbygde strøk skal ha …

Posten anmoder jevnlig postkasseeiere om å endre postkasseplasseringen eller om å samle postkasser i felles postkassestativ. Dette har stor praktisk betydning for hensiktsmessig og effektiv levering av postsendinger.

Derfor må du flytte postkassen din – Huseiernes Landsforbund

Derfor må du flytte postkassen din | Huseierne

17. jul. 2020 — Posten arbeider systematisk for å samle flere postkasser på samme sted. Men bevegelseshemmede kan fortsatt få ha postkassa ved sin ved døra.

Har du måttet flytte postkassen lenger unna huset? Du er ikke alene. Posten jobber jevnt og trutt med effektivisering. Det betyr flere skritt å gå for mange huseiere.

Slik kan du få posten levert ved din egen inngangsdør

28. mai 2018 — Saken gjaldt Postens krav om flytting av postkassene til et … Posten kan heller ikke kreve, under henvisning til at postkassen er privat …

– Flytt postkassene tilbake – altaposten.no

– Flytt postkassene tilbake – altaposten.no

15. jul. 2022 — Postkasser på stativ – Klikk for stort bilde … At Posten har anledning til å kreve felles postkassestativ i tettbygde strøk er slått fast …

Odd Oskarsen mener postkassene bør få komme tilbake til mottakerne.

Felles postkassestativer – en oppdatert huskeliste

Felles postkassestativer – en oppdatert huskeliste – Horten kommune

Hvilken lovhjemmel har postverket for å kreve flytting av postkasser til … om å flytte sine postkasser/sette opp disse på stativ og at Posten kan henvise …

Dette må du huske på dersom Posten Norge har bedt deg om å samordne postkassen med naboen.

Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til … – Stortinget

Skriftlig spørsmål – stortinget.no

23. feb. 2021 — Saken gjelder hvor en utleveringspostkasse skal plasseres. Posten Norge AS anmodet klageren om å flytte postkassen sin fra sin eiendom ved …

Hvilken lovhjemmel har postverket for å kreve flytting av postkasser til samlestativ, og for å kreve at kundene skal dekke utgiftene med slikt stativ, og hvor langt mener statsråden det er rimelig at eldre mennesker og personer med bevegelseshemninger må gå for å få hentet sin post, og hvor langt er det rimelig at mennesker uten slike problemer må gå?

Plassering av utleveringspostkasse – Sivilombudet

11. mar. 2018 — Posten kan til og med kreve at du flytter postkassa hvis de ikke er fornøyde. I 1999 fikk dette daværende samferdselsminister Dag Jostein …

Du kan ende opp med postkasse over en kvart kilometer fra …

Plassere postkasse – Du kan ende opp med postkasse over en kvart kilometer fra boligen

Det finnes egne lover og regler for hvor du kan ha postkasse hvis du bor i spredt- eller tettbygde områder eller borettslag.

Keywords: kan posten kreve flytting av postkasse, posten flytte postkasse